• Profesionální Interiérové služby - Vitae Design

  Finanční investice do interiéru bývá velká a je důležité, abyste si svého designéra vybrali svobodně a s rozvahou, protože to bude člověk, se kterým budete následující týdny a měsíce v blízkém kontaktu.

  Abychom Vám navrhli interiér, ve kterém se budete cítit příjemně, musíme znát Vaše představy a očekávání. Je třeba vědět, čemu bude daný prostor sloužit, jaký typ rekonstrukce nás čeká a jaký je Váš rozpočet. Čím více informací, tím méně omylů.

  Pokud získáme Vaši důvěru, stanovujeme na základě této schůzky rozpočet pro návrh interiéru.

 • Interiérové služby - zaměření a dispozice prostorů

  Dispoziční řešení interiéru je možné navrhnout na základě projektové dokumentace nebo osobního zaměření.

  Pokud nám dodáte fotodokumentaci, přesný půdorys s kótami, výšku prostoru, výšku okenních parapetů a rozměry oken, začínáme s návrhem dispozic v co nejkratší možné době.

  V opačném případě prostor zaměříme a překreslíme do digitální podoby. Poté začínáme řešit prostorové dispozice, případně zásahy v postavení příček. Vše za účelem nejlepšího výsledku.

  Zaměření a dispozice
 • Návrh interiéru a vizualizace

  V této fázi navrhujeme konečnou podobu interiéru v digitální podobě.

  Vizualizaci interiéru sestavíme a upravíme do podoby ke spokojenosti klienta. Za tímto krokem je spousta hodin práce a je to nejnáročnější část do začátku realizace interiéru. Zde je důležité jít společně stejným směrem a sjednotit nápady a očekávání s odbornými znalostmi a citem.

  Návrh interiéru odevzdáváme obvykle v rozmezí 6-8 týdnů od zaměření prostoru a dodání všech potřebných podkladů, případně po individuální domluvě. V případě potřeby poté konzultujeme změny a hledáme alternativní řešení pro další specifické požadavky.

 • Interiérové služby - rozpočet a dokumentace

  Každou realizaci je třeba podložit seznamem dodavatelů a výrobků určených pro daný interiér.

 • Realizace interiérového návrhu

  Posledním krokem je samotná realizace interiérového návrhu, nad kterou v případě zájmu dohlížíme, aby výsledek odpovídal schváleným plánům.

  Je nutné počítat s tím, že projekt není hned a je třeba na něm pracovat a věnovat mu svůj čas. Tato investice se Vám vrátí v podobě vysněného a osobitého interiéru.