Design interiéru – Styl a barvy

 

Styl a barvy interiéru ovlivňuje bezpočet faktorů. Je třeba skloubit okolí domu, typ stavby a využití interiéru s představou a přáními klienta. Koncept našeho vidění spočívá v souladu materiálů.

Náš design je kombinací kontrastních dílců. Kombinujeme zdánlivě nekombinovatelné a přitom dodržujeme čisté linie současných trendů v interiéru. Spolupracujeme s umělci zabývajícími se výrobou designových a užitkových prvků z betonu i s odborníky na renovaci retro židlí a křesel s nadčasovým designem. Takovéto a jiné prvky komponujeme do našich návrhů interiérů a tím vytváříme v každém prostoru originální designérskou stopu.

Naše práce není prací jednotlivce. Konečný celek se skládá ze spolupráce odborníků v jednotlivých oborech. Jedině součinnost těchto lidí může být efektivní pro klienta. S klientem vytváříme rovnocenný vztah a respektujeme jeho očekávání. Jednotlivé kroky pravidelně konzultujeme za účelem nejlepšího výsledku.

Integrujeme Vaše nápady, představu a rozpočet s odbornými znalostmi do podoby, jež odpovídá Vašemu životnímu stylu.