Školení interiérového designu

 

Tentokrát jsme byli pozváni vyškolit prodejce firmy Prodoor, abychom předali naše zkušenosti a rady při volbě dveří s ohledem na interiér. Školení interiérového designu bývají obvykle zaměřena na široké spektrum informací týkajícího se celkového sladění všech komponentů interiéru.

Ale co dělat, když máte teprve hrubou stavbu a vybíráte interiérové dveře, nebo naopak, když už jste z části svůj domov zrekonstruovali, a nyní do něho potřebujete sladit tak významný a nepřehlédnutelný prvek, jako jsou interiérové dveře? Nejen s tímto Vám může poradit interiérový designer nebo bytový architekt, ale pokud si zařizujete bydlení sami, pak se můžete obrátit přímo na prodejny s vyškoleným personálem, jako je nyní například firma Prodoor.

Na školení vhodného použití dveří v interiéru jsme se zabývali především problematikou nadčasovosti výběru interiérových dveří, poněvadž interiérové dveře, ačkoliv nepatří přímo ke stavbě a pohlíží se na ně často jako na nábytkový prvek, není dobré k nim při výběru takto přistupovat. I když naše interiéry po čase měníme, vyměnit interiérové dveře je jako zásah do výměny podlahy či do nových dlaždic a obkladů v koupelně. Není to tak snadné, jako koupit nové židle nebo si nechat ušít jiné závěsy. A co si budeme povídat, výměna dveří celého domu bývá dosti nákladná záležitost.

Volbou vhodných dveří no interiéru můžeme také opticky ovlivnit místnost, například zvýšit strop nebo rozšířit úzkou chodbu. I barvy a dekory dveří mají svá pravidla, abychom se v interiéru cítili příjemně. Například kombinací laminátové či vinylové podlahy s dřevodekorem a dveřmi z masivu se dopustíme značného faux pas. To samozřejmě platí i obráceně, pokud zvolíme laminátové či foliované dveře k podlaze z přírodního dřeva.

S prodejci firmy Prodoor jsme se při školení interiérového designu, respektive při školení vhodné volby dveří s ohledem na interiér, věnovali také jednotlivým interiérovým stylům a znakům, které jsou pro ně příznačné. I díky tomu nyní vědí, kterému stylu budou slušet dveře hladké a jednoduché, a do kterého stylu je potřeba volit dveře ozdobné s prolisy, nebo masivní.

Pokud si právě vybíráte své nové dveře do interiéru, nestyďte se oslovit interiérového designera nebo navštívit odborného a kvalifikovaného prodejce interiérových dveří, například prodejce firmy Prodoor.

VITAE Design