Design interiéru – Brno

Charakter města Brna vystihuje sousloví Ve vlastním světě. Rozhodně nelze město Brno srovnat s přívlastky jako uniformní, nudné nebo neosobní.

Je to město plné kontrastů. A podle toho bychom měli přistupovat k tvárnosti a jedinečnosti každého prostorového celku. Město, ve kterém žijeme, se odráží na našich potřebách a cílech. Tedy i v Brně je důležité formovat designové prvky v souladu s okolím a tím, kdo sami jsme a za koho se pokládáme.

Brno je městem života i klidu a takovou oázu bychom měli ucelit do vyváženého interiéru.

Stiassni

Pokud chcete vidět, kde se v Brně vzal jejich svérázný vkus a odhodlání interiér modernizovat, jistě navštivte vilu Stiassni. Tato více jak 90 let stará ukázka modernistického směřování brněnské architektury se pro návštěvníky otevřela po rozsáhlé rekonstrukci koncem roku 2014. Je nyní tak možné vidět luxusní interiér a půvab první republiky.